Last but not least · De gemeenteraadsverkiezingen van 2022

De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is een hele interessante periode voor burgerlobbyisten. Er wordt afgerekend moet oud beleid, er wordt campagne gevoerd en er worden beloftes gedaan. De perfecte tijd voor jouw lokale burgerlobby dus!

Beïnvloed het verkiezingsprogramma

Alle politieke partijen maken voor de verkiezingen een verkiezingsprogramma. De meeste partijen stellen een commissie samen die ideeën verzamelt en het programma schrijft. Voor het verzamelen van punten, plannen en ideeën benadert de commissie zowel mensen binnen de partij, als mensen van daarbuiten. Ze zijn benieuwd wat inwoners en organisaties uit de stad de partij mee willen geven.

Het is nu aan jou om ervoor te zorgen dat de commissies je leren kennen en weten wat je wilt. Een aantal tips:

  • Kijk op de website of neem contact op met een raadslid om erachter te komen wie er in de programmacommissie zitten, wanneer ze beginnen en hoe je ze kan bereiken.
  • Maak een notitie met jouw inbreng. Daarin geef je aan wat je wilt en waarom dat belangrijk is.
  • Maak de notitie op maat voor elke partij. Omschrijf duidelijk hoe jouw inbreng past bij de ideeën van de politieke partij. Bedenk dat niet al je ideeën en idealen overeen hoeven te komen met de partij die je aanschrijft. Je kan ook inzetten op één punt waar je het allebei over eens bent.
  • Voeg altijd een zin toe die de partij bij wijze van spreken zo kan kopiëren in het programma.
  • Soms worden er ook bijeenkomsten georganiseerd om met mensen te spreken. Meld je daar vooral voor aan. Vergeet niet je notitie te printen en mee te nemen. Zo kunnen ze je punten nog nalezen. Vraag ook altijd om contactgegevens, zodat je later nog contact kan opnemen.
pieter-veldhuizen

Voordat zo’n verkiezingsprogramma wordt opgesteld, heeft de programmacommissie het hele maatschappelijk middenveld gesproken. Wij hebben zelf als partij ook niet al de benodigde expertise in huis. Dus de input is heel nuttig.

· Pieter Veldhuizen – bestuurslid campagne VVD Amsterdam.

Lees hier het hele interview over lobbyen in aanloop naar de verkiezingen.

Maak gebruik van de campagnetijd

Tijdens de campagne proberen politieke partijen aan inwoners te laten zien dat zij het beste voor hebben met de stad. Wethouders gaan zich opeens weer veel politieker gedragen, willen elk succes vieren en met hun kop in de krant. Ook de kandidaten voor de gemeenteraad willen laten zien dat je op hen moet stemmen. Maak vooral gebruik van die wens om zichtbaar te zijn en laat je creativiteit de vrije loop. Je kan bijvoorbeeld denken aan het organiseren van een verkiezingsdebat, een sociale media campagne of aan een stembusakkoord.

Een mooi voorbeeld van een stembusakkoord is het regenboogakkoord van het COC:

Door ondertekening van dit regenboog stembusakkoord wijst de ondertekenende partij elke vorm van discriminatie en uitsluiting van de hand en zet zich actief in voor gelijkwaardigheid van alle inwoners van Amsterdam.

Het COC voegt daar een aantal concrete punten aan toe en de politieke partijen die het akkoord ondertekenen maken daarmee een belofte zich hiervoor in de zetten de komende periode.

Let op! Dat politieke partijen een belofte hebben gedaan, betekent nog niet dat de partijen alle punten gelijk gaan uitvoeren. Je zal het beleid dus goed in de gaten moeten houden na de verkiezingen en als het nodig is kan je de raadsleden en wethouder wijzen op hun belofte.

Nieuwe periode, nieuwe kansen

De stemmen zijn geteld, een nieuwe periode breekt aan en daarmee nieuwe kansen voor jouw lobby.

Begin bij het begin: stuur nieuwe raadsleden die je kent of wilt leren kennen een felicitatie. Het is ze toch maar mooi gelukt om volksvertegenwoordiger te worden! Zo’n felicitatie kan via een mailtje, maar ook in een tweet. Het voordeel van een mailtje is dat je meteen nog wat extra informatie kan meesturen. Zorg dat je partijen iets meegeeft dat zowel interessant is voor de nieuwe raadsleden als voor de onderhandelingen voor een college.

Terwijl raadsleden zich installeren wordt er namelijk onderhandeld over een nieuw college. Partijen maken afspraken over de basis van het beleid voor de komende vier jaar. Waar je in aanloop naar de verkiezingen het best met een groot idee of een brede wens kon aankomen, zijn partijen nu op zoek naar hoe ze hun ideeën gaan uitvoeren. Draag jouw punt dus nog een keer aan, met daarbij een concreet plan of een oplossing.

Zo, nu ben je er helemaal klaar voor.