Over ons

Stichting Lobby Lokaal is opgericht om maatschappelijke initiatieven te helpen bij het behartigen van hun belangen in de gemeente. Dit doen wij omdat we geloven in een betere wereld door eerlijke lobby. Veel mensen weten de weg naar machthebbers niet te vinden, simpelweg omdat ze de connecties niet hebben. En geen dure lobbyist kunnen inhuren.

Ons hart gaat sneller kloppen van een idee dat nog niet past in gemeentelijk beleid of een idee dat in strijd is met gemeentelijk beleid en waar dus een herziening van het beleid moet komen. Juist dit ongevraagde advies, de tegenmacht, ondersteunen wij met Lobby Lokaal.

Stichting Lobby Lokaal maakt lobbyen toegankelijk voor lokale initiatieven en burgers met weinig (sociaal) kapitaal die zich inzetten voor groen, cultuur, jeugd, gezondheid en sociale cohesie op gemeentelijk niveau. We doen dit door het verspreiden van lobbyinformatie, en het geven van lobbytrainingen en lobbyadvies.

Daarnaast zien we dat sommige groepen om uiteenlopende redenen hun belang minder vaak behartigen. Zo missen we in het debat vaak de stem van jongeren. Om ervoor te zorgen dat politici en bestuurders en goede beslissingen kunnen nemen, zouden er juist veel meer belangen gehoord worden. Lobby Lokaal organiseert projecten om burgerlobbyisten op te leiden om het publieke en politieke debat te verrijken en besluitvorming te verbeteren.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media.

Meer informatie over Stichting Lobby Lokaal vind je op:

Are you talking to me?!

Eén van de stemmen die te weinig gehoord wordt is die van mensen die moslimdiscriminatie ervaren.

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen zich buitengesloten voelen door moslimdiscriminatie. Zij zien weinig mogelijkheden om als actieve burger op te komen voor hun belangen. Dit komt bijvoorbeeld door de ongelijke toegang tot macht. Mensen met meer tijd, expertise en een goed netwerk hebben vaak veel meer invloed.

Daarom heeft Lobby Lokaal samen met Tofik Dibi het project Are you talking to me?! opgezet. Met dit project vragen we aandacht voor het belang van burgerlobbyisten tegen moslimdiscriminatie. Met de Survivalkit voor de burgerlobbyist tegen discriminatie en trainingen zorgen we ervoor dat meer mensen die zich gediscrimineerd voelen hun belang kunnen behartigen in hun gemeente. Alleen wanneer iedereen invloed kan uitoefenen op besluitvorming kunnen beslissers goede afwegingen maken.

Tijdens de ontwikkeling van de Survivalkit kwamen wij tot de conclusie dat deze niet alleen door de burgerlobbyist tegen moslimdiscriminatie te gebruiken is, maar door alle burgerlobbyisten die discriminatie willen bestrijden. Daarom wordt in de Survivalkit gesproken over de burgerlobbyist tegen discriminatie.

Benieuwd naar onze ervaringen en aanbevelingen? Lees het rapport ‘Lokaal lobbyen tegen moslimdiscriminatie’.

Tofik Dibi

Tofik Dibi: “Alle vormen van discriminatie zouden dezelfde afkeer moeten oproepen en met dezelfde urgentie behandeld worden.”