Stap 4 · Beleid · What’s in it for me and them?

Je bent goed op weg met je lobby tegen discriminatie. Nu wil je natuurlijk dat jouw lobby zoveel mogelijk effect heeft. Om het beleid te beïnvloeden moet je nu je lobby echt richting gaan geven. Je probeert daarom met jouw verhaal zo goed mogelijk aan te sluiten bij een uitdaging, wens of een deel van het beleid van de gemeente.

Stel eerst vast welk beleid je precies wilt beïnvloeden. Heeft jouw gemeente speciaal beleid om discriminatie tegen te gaan? Dan zou jij invloed kunnen hebben op dat beleid. Maar misschien is het wel een onderwerp waar discriminatie voorkomt. Hierbij kan je denken aan discriminatie in het onderwijs, bijvoorbeeld door onderadvisering van kinderen met een migratieachtergrond. Ook zou je bijvoorbeeld het personeelsbeleid van de gemeente zelf kunnen beïnvloeden, als je lobby zich richt op de diversiteit binnen de gemeente.

Nu je weet welk beleid je gaat beïnvloeden ga je op zoek naar een gezamenlijk belang. Iets wat zowel in jouw voordeel is, als in het voordeel van de gemeente. Een goede plek om je zoektocht te beginnen is het collegeakkoord van de gemeente. Hierin staat op hoofdlijnen beschreven wat het college wil bereiken de komende vier jaar.

Hans Spekman

“Verdiep je in de lokale issues, de politieke cultuur verschilt overal. Ik heb veel mensen en organisaties gesproken die zich gewoon niet verdiepten en wat er speelde in onze stad. Daar kijk ik toch wel van op.”

– Hans Spekman (oud voorzitter, Kamerlid, raadslid en wethouder van de PvdA)

Stel jij lobbyt voor meer diversiteit onder leraren en je woont in de gemeente Den Haag. Dan kan je opzoeken wat voor beleid de gemeente heeft op het gebied van onderwijs, leraren en diversiteit. In het collegeakkoord staan twee passages die interessant zijn:

“Een andere prioriteit van ons is de aanpak van het lerarentekort. De leraar vormt het fundament voor kwalitatief goed onderwijs. Leraren verdienen het dan ook dat we in hen investeren. De aanpak lerarentekort en de wervingscampagne voor het aantrekken van leraren wordt gecontinueerd.”

Verderop staat:

“Binnen het onderwijs moet er specifieke aandacht zijn om alle vormen van wij-zij denken en discriminatie tegen te gaan (zoals antisemitisme, discriminatie van moslims, homohaat, et cetera.)”

Jij zou kunnen laten zien dat diversiteit onder leraren helpt bij het tegengaan van discriminatie op school. Je zet daarom in op inclusievere wervingscampagnes. Met die informatie help je bij de uitvoering van een beleidsdoel van de gemeente én bereik je jouw lobbydoel om meer diversiteit onder leraren in Den Haag te krijgen.

Ga dus op zoek naar een koppeling tussen jouw lobbydoel en het gemeentelijk beleid.