Stap 5 · De gemeente · Who should you talk to?

Tot nu toe hebben we het steeds over de gemeente, maar bij wie in de gemeente kan je nu het beste lobbyen tegen discriminatie? Dat verschilt per situatie en per stad. Het is vooral belangrijk om in je achterhoofd te houden dat als je ergens ‘nee’ te horen krijgt, dat niet betekent dat er niemand bij de gemeente geïnteresseerd is. Lobbyen is ook proberen wat werkt en wat niet. Gelukkig valt er wel iets te zeggen over wanneer welke spelers bij de gemeente waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in jouw lobby.

Lobbyen bij de gemeenteraad

Deze groep is eigenlijk het makkelijkst te benaderen. En dat mag ook wel, want het zijn jouw vertegenwoordigers in de lokale politiek. Raadsleden doen dit werk parttime en hebben weinig ondersteuning. Ze hebben dus altijd te weinig tijd. Daarom zijn ze eigenlijk altijd blij als je informatie hebt over hoe het gaat in de stad.

sylvana-simons-fotograaf-anna-lakmaker

Ik denk dat lobbyen op zich heel erg goed en verstandig is. Het is voor raadsleden onmogelijk om overal van op de hoogte te zijn, alles goed in de gaten te houden en goed onderzoek te doen. Dus wij hebben er veel aan als mensen bij ons komen met kant-en-klare rapporten en cijfers. Dat zie ik allemaal wel als ter kennisname. Ik vind niet dat je als raadslid een uithangbord moet zijn voor welke goedbedoelde lobby dan ook. Je moet altijd zorgen dat je de informatie uit meerdere plekken haalt en dan zelf een oordeel velt.

· Sylvana Simons – raadslid BIJ1 Amsterdam

Stuur een raadslid gerust een keer een mailtje. Alle mailadressen zijn te vinden op de site van de gemeente of op de site van de politieke partij. Zoek vooraf even uit welk raadslid je wilt benaderen. Zoek op wie de woordvoerders zijn op jouw onderwerp en kijk eens of je kan ontdekken hoe zij over het onderwerp denken.

Vervolgens ga je op zoek naar een haakje om contact te zoeken. Dat haakje kan iets zijn dat in de gemeente is gebeurd, een incident, waar jij iets van vindt. Misschien nog succesvoller, verdiep je een beetje in de raadsagenda. Welke onderwerpen staan er op de agenda binnenkort? Kan je daarop inhaken? Zorg dat je in elk geval een week voor het debat een mail hebt gestuurd.

Ik zou graag veel meer samenwerken met burgers en organisaties.

· Cemil Yilmaz – fractievertegenwoordiger NIDA Den Haag

Lobbyen bij de wethouder

De wethouder is bezig met de uitvoering van het collegeakkoord. Zij is op zoek naar een goede invulling van de doelen en ambities die in het uit dat akkoord. Een wethouder kiest in haar portefeuille een aantal speerpunten. Punten waarop de wethouder graag zichtbaar wil zijn. Op die manier laat ze zien dat haar beleid en haar partij goed werk leveren voor de stad.

Als je wilt lobbyen bij de wethouder zal je aansluiting moeten vinden bij één van de ambities van de wethouder. Verdiep je dus in de leefwereld van de wethouder. Dat doe je door bijvoorbeeld het collegeakkoord te lezen, maar ook door de lokale krant te lezen en te kijken wat voor uitspraken de wethouder doet op jouw onderwerp.

Als jouw lobbydoel aansluit bij één van de ambities van de wethouder is het interessant om haar te benaderen. Op de website vind je altijd wel contactgegevens of een contactformulier om de wethouder te benaderen.

Bedenk vervolgens wat je wilt van de wethouder. Wat is het doel van het contact? Zorg dat de wethouder makkelijk kan zien wat jij wilt, waarom je interessant bent en waarom contact met jou belangrijk is voor de wethouder.

Om de wethouder te interesseren kan je ook nadenken over andere manieren van contact dan een kennismakingsgesprek. Wil je de wethouder iets laten zien? Of heb je te maken met een wethouder die vaak met een foto in de krant staat? Dan is misschien een uitnodiging bij een activiteit of plaats in de stad aantrekkelijker. Mocht je een wethouder uitnodigingen, wees dan altijd heel duidelijk over de rol die je voor je ziet voor de wethouder. Het is een drukke baan, dus ze komt niet snel als er geen speciale rol voor haar is weggelegd.

Lobbyen bij de beleidsambtenaar

De beleidsambtenaar zorgt voor de uitvoering van het beleid. Daarbij helpt een ambtenaar haar wethouder bij het vertalen van de ideeën en doelen uit het collegeakkoord naar uitvoerbare beleidsvoorstellen. Van alle spelers binnen de gemeente is een ambtenaar de expert op haar beleidsterrein.

Bedenk daarbij dat een ambtenaar geen politieke besluiten mag nemen. Dus als je lobbyt voor een verbetering van de uitvoering en jouw idee past binnen de kaders die de gemeenteraad en de wethouder hebben gesteld én het ligt niet politiek gevoelig kan het zijn dat je aan gesprekken met een ambtenaar genoeg hebt om je doel te bereiken.

Maar ook wanneer je lobbyt voor iets dat politieker is, is de beleidsambtenaar een goede om mee in contact te komen. Zij kan je alles vertellen over het beleidsterrein en over de plannen voor de komende tijd. Probeer dus vooral een afspraak te maken om je plan of ideeën te bespreken en om informatie te verzamelen.

Het is sowieso nuttig om in beeld te komen bij ambtenaren. Je wilt graag dat ze jou gaan betrekken bij de de ontwikkeling van nieuw beleid. Ook wil je graag dat zij de wethouder positief kunnen adviseren als je haar een keer een brief schrijft of uitnodigt. Dan moeten ze wel weten wie je bent en je als interessante betrokkene zien.

Het vinden van de contactgegevens van een ambtenaar kan ingewikkeld zijn. Zeker als je nog niemand kent bij de gemeente. Je kan het algemene nummer bellen en vragen om de gegevens. Die gegevens worden niet altijd gegeven helaas. In dat geval zou je eens rond kunnen vragen bij organisaties of mensen die je kent of zij contact hebben met de gemeente. Een andere manier om de contactgegevens te achterhalen is via de openbare stukken over jouw beleidsterrein. Op de website van de gemeente kan je alle stukken vinden die vanuit het college naar de gemeenteraad gestuurd worden. In deze stukken staan de naam en de contactgegevens van de ambtenaar die over het beleid gaat.