Stap 6 · Middelen · How to lobby?

Bij lobbyen denk je misschien aan achterkamertjes en eindeloze overleggen, maar lobbyen is veel meer dan dat! We geven je graag wat ideeen en tips mee, maar gebruik ook vooral je eigen creativiteit om mooie lobbyactiviteiten te bedenken.

Voer een gesprek

De meest klassieke vorm van lobbyen is misschien wel het houden van een gesprek. Goede bestuurders of volksvertegenwoordigers willen altijd meer dan één kant van het verhaal horen. Na het horen van meerdere meningen rondom een onderwerp, denken ze na over de verschillende voor- en nadelen voordat ze beslissen. Daarom is het belangrijk dat ze jouw belang ook kennen, zodat ze dat kunnen meenemen wanneer ze een keuze maken. Dus stuur ze gerust een mail om een afspraak te maken.

Is het gelukt om een afspraak te maken voor een gesprek? Dan kunnen de volgende tips van pas komen:

Bedenk van tevoren maximaal drie punten die je aan de politicus mee wilt geven, en hoe de politicus jou precies kan helpen. Het helpt politici als je met hen meedenkt en zelf al met oplossingen kunt komen. Daarnaast is het altijd goed om een duidelijk voorbeeld te geven. Zo’n voorbeeld kunnen politici bijvoorbeeld gebruiken in debatten of beleidsstukken.

Mocht je meer tijd hebben om je voor te bereiden op het gesprek, lees dan het coalitieakkoord en/of het verkiezingsprogramma van de partij. Ook hebben veel politici een Twitter-account. Hier kun je alvast een idee krijgen wat het raadslid of de wethouder belangrijk vindt.

Tijdens het gesprek kun je veel informatie krijgen door goed te luisteren. Misschien haal je daar soms wel meer uit dan door alleen maar zelf te praten. Vraag gerust tijdens het gesprek wat haar ambities zijn of wat zij de komende periode wil bereiken. Dan kun je bedenken hoe jouw plan hier het best op aansluit.

Typ een brief

Wie schrijft, blijft. Lobbybrieven of -mails zijn vaak een makkelijke en efficiënte manier om contact te leggen met zowel politici als ambtenaren. Ze kunnen jouw brief gebruiken om zich te informeren of als aanleiding om verder in gesprek te gaan. Belangrijkste zinnetje in elke lobbybrief is daarom: ‘Voor meer informatie, neem contact op met…’

Iedereen is tegenwoordig online, dus een digitale brief werkt even goed als (zo niet beter dan) een poststuk. Zowel voor mails als voor brieven geldt: hoe korter, hoe beter. Zorg ervoor dat de brief niet te lang is (maximaal twee A4) met een paar duidelijke punten waar je aandacht voor wilt. Laat in de brief duidelijk naar voren komen op welke manier de politici of ambtenaren jou kunnen helpen. Daarnaast is het goed als jouw onderwerp aansluit bij een actueel onderwerp in de krant of als er binnenkort over gesproken wordt in de raad.

Brief naar de gemeenteraad

Mocht je meer algemene informatie willen delen, stuur dan je brief naar de raad en het college van B&W. Deze brief aan de gemeenteraad, ook wel een ‘raadsadres’ genoemd, komt dan op de lijst van ingekomen stukken. Deze lijst met ingekomen stukken is openbaar, dus iedereen kan jouw brief dan lezen.

Als je de brief ondertekent en je er een duidelijk verzoek of vraag in zet, moet de brief worden beantwoord. De gemeenteraad besluit dan in de eerstvolgende vergadering hoe jouw brief zal worden behandeld. Meestal vraagt de gemeenteraad aan het college om de brief te beantwoorden. De ambtenaren moeten dan binnen zes weken op jouw brief reageren.

Brief naar één of meer raadsleden

Je kunt er ook voor kiezen om jouw brief niet naar de hele raad, maar slechts naar één of een paar politici te sturen. Politici zijn vaak geïnteresseerd in informatie waarmee zij hun eigen standpunt kunnen onderbouwen of waarmee ze een voorsprong krijgen in het debat met hun collega’s. Voor politici is het namelijk belangrijk om aan de mensen die op hen gestemd hebben te laten zien wat ze doen.

Geef in je mail daarom duidelijk aan met wie je jouw informatie nog meer gedeeld hebt. Als jouw onderwerp aansluit bij de interesse van de politicus en je jouw inbreng alleen met haar deelt, dan voelt zij zich sneller geroepen om je hiermee te helpen.

Tips van Sophie van Stichting Lobby Lokaal

Spreek in

Als inwoner heb je ook de mogelijkheid om zelf te spreken tijdens een vergadering. Maak hier dan ook gebruik van! Je moet je van te voren wel even aanmelden bij de griffier. Meestal kan dit tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering.

Je krijgt meestal drie minuten spreektijd, dus zorg dat je daar binnen blijft. Houd het verhaal dicht bij jezelf, spreek duidelijk en stel bijvoorbeeld een vraag waar de raad of het college op kan reageren.

Tips voor inspreken:

1. Wees goed op tijd.

Zoek een prettig plek uit waar je alles goed kan zien.

2. Lever je stuk in bij de griffier of stuur het na afloop naar de raadsleden.

Zorg dat je er ook je contactgegevens bijzet, zodat ze je kunnen benaderen.

3. Benader raadsleden die je graag wilt leren kennen.

Als je op tijd bent, schud alvast de hand van de raadsleden die je al kent en zeker ook van degene die je wilt leren kennen. Stel jezelf alvast voor en vertel waarover je bijdrage zal gaan.

4. Spreek rustig.

Inspreken is best spannend. Je krijgt een paar minuten de tijd. De voorzitter van de vergadering zal een seintje geven als je tijd er bijna op zit. Zorg toch dat je rustig spreekt en wanneer de tijd voorbij is, geef aan dat je gaat afronden en maak dan rustig je belangrijkste punt nog duidelijk.

5. Blijf vooral na afloop even zitten tot in de pauze.

In de pauze kan je nog even na te praten en een afspraak te maken met raadsleden die geïnteresseerd zijn.

Organiseer een werkbezoek of een debat

Na vele uren in een slecht geventileerde raadszaal met liters koffie achter de kiezen, zetten politici graag een stap buiten de deur. Nodig daarom eens een politicus uit om een kijkje te komen nemen bij jouw bedrijf, organisatie of initiatief. Het helpt natuurlijk wel als zo’n bezoek aansluit bij de actualiteit. Neemt de raad binnenkort bijvoorbeeld een besluit dat voor jou grote gevolgen heeft, nodig de raadsleden dan uit voor een kijkje in de keuken. Een gesprek met iemand voor wie het beleid gevolgen heeft, is veel indrukwekkender dan een rapport over datzelfde onderwerp.

Naast een werkbezoek zijn er nog meer manieren om politici uit het stadhuis te trekken en met ze in gesprek te gaan. Denk aan het organiseren van een (verkiezings)debat of een bijeenkomst. Voor politici zijn dit mooie momenten om in contact te komen hun mogelijke kiezers en hun zichtbaarheid te vergroten. Jij kan ze wellicht een uitspraak of belofte ontlokken die jouw burgerlobby verder helpt.

Tips voor een werkbezoek

Nodig iemand uit met een kort programma. Wees een beetje flexibel. Vraag ook vooral of de politicus in kwestie nog andere dingen wil zien of andere mensen wil spreken, zodat je je goed kunt voorbereiden. Zorg voor genoeg ruimte in het programma. Liever een kwartier praten en drie kwartier rondwandelen dan andersom.

Meer tips voor het organiseren van een verkiezingsdebat? Het cultuurplatform Amsterdam Zuidoost organiseerde er één waarbij alle politieke partijen een toezegging deden. Hun tips lees je hier!

Voer campagne!

Heb je de hele raad gesproken, alle ambtenaren en bestuurders geïnformeerd maar wordt
er niets met je lobby gedaan? Dan is het misschien tijd om groter te gaan denken en de
boel te laten escaleren, op een goede manier dan. Mobiliseer alle belanghebbenden en trek ten strijde. Zorg voor zoveel mogelijk massa: verzamel handtekeningen onder een manifest, ga de straten op, organiseer ludieke acties. Alles voor aandacht! Denk als een politieke partij in campagnetijd: hoe kan ik mensen overtuigen van mijn punt? Probeer ook buiten je comfortzone te treden. Zijn er misschien partijen waarmee je liever niet op één kussen ligt, maar die je wel goed kan gebruiken? Benader ze, want ze zijn hier altijd gevoelig voor. Zo heeft bijvoorbeeld een lobby van zowel een natuur- als een landbouworganisatie meestal een grotere kans van slagen.

Wees creatief!

Je kan van alles bedenken om jouw verhaal onder de aandacht te brengen. Wees dus creatief en kies een lobby die bij jou past.

Zo lobbyt Abbie Chalgoum tegen discriminatie op de huizenmarkt door mee te doen aan een onderzoek van de Groene Amsterdammer en zijn verhaal te delen in de media.

foto-abbie-chalgoum

De overheid kan iets doen. … Hou je verhaal niet alleen voor jezelf, vertel erover. Deel het op school, je werk en thuis. Zo wordt het herkenbaar. Blijf ervoor vechten, hoe vervelend het ook is.

· Lees hier het hele interview met Abbie Chalgoum.