Waarom je lokaal moet lobbyen tegen discriminatie.

In Den Haag worden wetten gemaakt. Artikel 1 van de grondwet bijvoorbeeld, verbiedt discriminatie op grond van onder andere ras of geloof. Dat is goed geregeld – althans, op papier. De praktijk, die wordt op lokaal niveau bepaald.

Want bij jou in de gemeente moeten al die papieren wetten worden uitgevoerd. Daarover neemt de gemeenteraad veel besluiten.
Over de aandacht die ze aan discriminatie besteden.
Over de beveiliging van moskeeën of synagogen.
Over de aanpak van discriminatie in de horeca, bij stages of bij de toewijzing van een huis.

Het mooie is dat je dit soort besluiten kunt beïnvloeden.
Letterlijk om de hoek, want de gemeente, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad – ze zijn altijd op fietsafstand te bereiken.

En dat helpt. Mensen die actief zijn in het lokaal bestuur laten zich graag benaderen door burgerlobbyisten die voor een goede zaak opkomen. Ze kunnen pas goede besluiten nemen als ze goed doordrongen zijn van alle kanten van de zaak. Daarom helpt het om je stem te laten horen.

Are you talking to me?! wil burgers inspireren, enthousiasmeren en ondersteunen om zelf te gaan lobbyen. Niet iedereen heeft de tijd, het netwerk en het geld om 24/7 bezig te zijn met het beïnvloeden van beleid. Hoe kun je dan toch een resultaat behalen? Dankzij deze survivalkit of bijvoorbeeld door deelname aan de trainingen.

 

Dus word burgerlobbyist tegen discriminatie in jouw stad!